year work 2013

Graja Graja


36 x 26 cm
Mola mit Holzrahmen
Acrylfarben
seidenpapier Graja


29 x 23 cm
Collage
Baumwollstoff
Seidenpapier
Acrylfarben